Nyttig kurs for trenere og lagledere i Vind IL

I samarbeid med Lions Gjøvik skal Vind IL gjennomføre idrettskurset "Mitt Valg" for trenere og lagledere i Vind Idrettslag. Kurset skal gå tirsdag 6.mars og 20.mars på Vindhytta. Les mer her!

Trenerne og lagledere skal i mars måned gjennomføre Lions Idrettskurs MITT VALG kurs. Det er invitert en ekstern foredragsholder som skal gjennomføre et meget interessant og nyttig opplegg på Vindhytta. Kurset skal gi trenerne støtte i arbeidet med å bygge et positivt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø blant unge utøverne. Den mentale treningen spiller på lag med det fysiske, og bidrar til at barn og unge vil oppleve mer utvikling og bedre sportslige resultater.

Kurs 1:
Dato: 06.03.2018
Klokkeslett: 18:00
Sted: Vindhytta
* enkel servering

Oppfølgingskurs:
Dato: 20.03.2018
Klokkeslett: 18:00
Sted: Vindhytta
* enkel servering

Målene til MITT VALG

Hensikten med kurset er å underbygge og implementere Vind ILs visjon og verdier i klubbens idrettstilbud og aktivitet. I Vind er vi opptatt av at barn skal oppleve trygghet, mestring og utvikling. Kurset vil garanter gi klubben bedre forutsetninger for å sikre topp kvalitet og ren idrettsglede blant våre lag og utøvere!

Noen aspekter ved kurset:

Sosiale ferdigheter
Kommunikasjon
Samhandling
Samarbeid
Stressmestring
Sosialt ansvar
Gir økt mestring, trivsel og prestasjon
Lederrollen
Digitalt materiell
15.-20 leksjoner
digital opplæring
Trener som leder
Bygge relasjoner og bygge lag

Gjennom langsiktig og systematisk bruk av MITT VALG:

  • utvikler barn og unge god sosial og emosjonell kompetanse.
  • bygger barn og unge relasjoner, utvikler vennskap (unngå mobbing).
  • forteller barn og unge om opplevelser og erfaringer.
  • bygges det gode og inkluderende lærings- og fritidsmiljøer.

Les mer om Mitt Valg kurset her: http://www.determittvalg.no/mitt-valg-i-idretten/


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift