Vind IL

Reisereglement

Reisereglement

Se også reglement og søknadsskjema på denne siden ---->

Vind Idrettslag har mange aktive som driver en utstrakt reisevirksomhet gjennom hele året og klubben trenger ensartede retningslinjer som skal gjelde alle grener i klubben.

Deltakelse som ikke krever forhåndsgodkjenning:

En dags turnering, uten overnattinger (i barnefotballen) innenfor NFF Indre Østland (Hedmark og Oppland) gjøres uten forhåndsgodkjenning.

Deltakelse der klubb skal gi godkjenning før man organiserer og bestiller:

 • Utenfor Hedmark og Oppland fylker.
 • Reiser som krever overnatting.
 • Reiser utenfor Norges grenser.

Anbefalinger:

Vind IL har disse retningslinjene for hvor man kan/bør reise i de forskjellige alderstrinnene, som vil legge klare føringer for evt. godkjenning av søknad om reiser:

 • 6-7 år:          Dagsturer i Gjøvik og omegn. Maks 1 times reisevei.
 • 8-10 år:        Oppland og Hedmark fylker.
 • 11-12 år:     Østlandet – f.eks. fredag – søndag.
 • Fra 13 år:    Reiser i Norden.
 • Fra 14 år:    Reise utenfor Norden.

Dette er å anse som veiledende og er ingen automatisk bekreftelse. Eksempelvis kan 11-12 åringer i fotballen få godkjent Sandar Cup i Sandefjord eller Svennis Cup i Torsby, Sverige som begge er helgeturneringer med ca. 3 timers reiseavstand.

Søknad sendes daglig leder med all relevant informasjon, se søknadsskjema, om reiseplanene (se pkt. 3 og 4 nedenfor). DL konfererer med fotballstyret ved behov.

Økonomi.

 • Planen/søknad skal inneholde plan for finansiering av reisen.
 • Hvordan sikrer man at alle har anledning til å delta, med tanke på økonomi?
 • Antall turneringer skal ikke overdrives slik at spillere blir ekskludert fra deltakelse blant annet pga. omfang og økonomi

Felles for alle reiser som inkluderer overnatting er at klubben skal ha beskjed før avreise, ved at man sender klubben:

 • Kontaktperson som klubben kan ha dialog med under reisen.
 • Navneliste på spillere og ledere som deltar.
 • Hvor reiser man?
 • Hvor skal man overnatte?
 • Når reiser man og når er man tilbake?

Spillere under 13 år skal i utgangspunktet ikke reise uten foresatte, men det kan, i gitte tilfeller, avtales at en annen voksen som er med på reisen har ansvaret for vedkommende.

Dette er for å sikre at klubben er informert om hva, hvem og hvor i tilfelle det oppstår uønskede hendelser. Se også dokumentet Uønskede Hendelser.

Vind Idrettslag
Besøksadresse: Vestre Totenveg 523
Postboks 726, Kirkeby, 2805 Gjøvik

Tlf: 61 17 60 34 e.post: post@vindil.no Kontaktperson: Ketil Gjerde - Daglig leder: ketil@vindil.no / 943 49 080

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift