Hjelp oss å legge den siste brikken!

Avtale om bygging av ny Multisporthall på Vind er helt i sluttfasen; Nå trenger vi din hjelp for å rekke byggestart 1. september:

1. september kan det bli byggestart for ny Mulitisporthall på Vind idrettspark!


Anleggsgruppa har gleden av å informere om at det nå er svært nær en avtale om bygging av Multisporthall.

Gjennom 2017  er det gjennomført 2 grundige anbudsrunder. Anleggsgruppa har etter ferdig gjennomførte forhandlinger valgt entreprenør, og det vil nå, med forbehold om finansiering, bli inngått totalentreprise med Hugaas Entreprenør.
Hugaas Entreprenør har levert anbud med kvalitet, innhold, priser og referanser innenfor de rammer vi har lagt, og det blir nå mulig å realisere en fantastisk flott Multisporthall med 9`fotballhall, flerbrukshall og servicebygg på Vind idrettspark!

Etter lang tids arbeid er vi meget godt tilfreds med at anbudsfasen nå ender opp med en løsning innenfor de rammer vi har lagt.

Med ny hall løser vi de store utfordringer vi nå har med å kunne tilby gode treningsfasiliteter vinterstid, og vi kan få lagt til rette for ny aktivitet på Vind året rundt..

Fotballhallen med spilleflate 50 x 70 meter får også delanlegg for innendørs friidrett, - 3 stk. løpenbane, lengde og høydehopp, og tartandekke for løpefelt rundt hele fotballbanen. flerbrukshallen får aktivitetsflate 20 x 40 meter, dvs.full håndballstørrelse. Flerbrukshallen kan deles i 2 eller 3 aktivitetssoner, og kan tilrettelegges for en rekke ulike aktiviteter. Servicebygget får 6 store garderober, toalettanlegg, mye lagerplass, kiosk og cafeområde, møterom, kontorfellesskap og behandlingsrom. I servicebygget blir det også 2 store aktivitetsrom, hver på 150 kvm., der det ene blir treningssenter og det andre et fleksibelt rom for alt fra allidrett, til dans eller kampsport. Spennende buldrevegg bygges inn på tribunedel i idrettshallen.

Vind IL vil med ny Multisporthall kunne tilby meget gode treningsforhold hele året for dagens aktivieter i Vind IL, langrenn, fotball, amerikansk fotball, cheerdancing, mosjon, sykkel, trugegruppe og bordtennis. I tillegg vil vi kunne legge tilrette for en mengde nye aktiviteter, der bare fantasien begrenser.

Multisporthallen er idrettsfunksjonelt godkjent av Gjøvik kommune og Kulturdepartementet,Kosnadsrammen med en kostnadsramme på 79,6 millioner kr. inkludert mva.

Vi er sikret spillemidler på 21,3 millioner kroner, og kr. 22,9 millioner i støtte fra Gjøvik kommune. Refusjon av merverdiavgift utgjør 13, 6 mill kr., og dugnadsverdi for planlegging, administrasjon og byggeledelse har en verdi på 3 mill. kr. Vind IL får et finansieringsansvar på 18,8 millioner. Av dette må Vind reise frisk egenkapital til prosjektet på min. 7,5 mill. kr., resten finansieres av lån, sponsorer og øvrige tilskudd. 1,5 millioner er allerede samlet inn i egenkapital, nå gjenstår å samle inn 6 millioner.

Forventet byggestart er 1. september 2018, og byggetid er 12 mnd. Forutsetning for å kunne begynne å bygge er at vi  klare å samle inn 6 millioner kroner i friske penger, og formell godkjenning av byggesøknad i Gjøvik kommune.

Det er etablert en egen markedsgruppe for å jobbe med å samle inn de nødvendige midlene, og vi har et definert og realistisk mål om å nå dette målet.
-6 millioner er utrolig mye penger, men bare 7 % av totalkostnaden, og med den energien det er i Vind IL skal vi klare dette!

Multisporthall på Vind idrettspark blir en regional samlingsplass, og vil gi aktive barn, ungdom og voksne i klubb og hele regionen et meget etterlengtet nytt anlegg.
Vi stoler nå på at våre ivrige og dyktige medlemmer bidrar på alle måter for å hjelpe med finansieringen. Hallen har allerede fått mange store og gode bidrag fra private, og fra lokalt næringsliv. Toten Sparebank sitt gavefond har gitt kr. 500.000.- til prosjektet, og vi ser også frem til støtte fra andre fond, legater og gavefond. 

Viktigst nå er å lansere andelssalg til private, Vippsaksjon, og å jobbe med lokalt næringslive og andre sponsorer. Vi vet at veldig mange venter spent på bekreftelse på at det blir hall, og står klare til å hjelpe med bidrag nå som vi kan bekrefte dato for byggestart. Det blir høy aktivitet nå frem til 30/6, som er frist for å skaffe egenkapital, og mye arbeid gjenstår med å samle inn penger. Ta gjerne kontakt om du har anledning til å bidra i markedsgruppa, Vi har en god plan, og trenger flere dyktige personer for å jobbe med salg av andelsbevis og følge opp sponsorer. Dette blir gøy og meningsfullt, og er en fin måte å hjelpe klubben vår på.

Innsamlingsaksjon og salg av andelsbevis lanseres om kort tid, og vi håper alle bidrar til å få lagt den siste brikken i drømmen om ny Mulitsporthall på Vind idrettspark!

For anleggskommiteen
Anders Myhre
Richard Søfteland Jensen
Ketil Gjerde
Jens Petter Markestad

For spørsmål, innspill og bidrag, kontakt:
Jens Petter på mob. 911 74090 eller e-post jens@mjosbil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift