Kolbjørn Asphaug - utnevnt som æresmedlem i Vind IL

Det ble stående applaus fra et samlet årsmøte da Kolbjørn Asphaug i kveld ble utnevnt som æresmedlem!

Kolbjørn Asphaug utnevnt til æresmedlem i Vind idrettslag.

Tidlige daglig leder, nå økonomiansvarlig i Vind IL, Kolbjørn Asphaug, ble til ståenede applaus fra et samlet årsmøte i kveld utnevnt til æresmedlem av sitt kjøre idrettslag.

Utmerkerkelsen henger meget høyt, og Vind Idrettslag har siden stiftelsen i 1932 utnevnt kun 7 æresmedlemmer;

 

1982

Sverre Hasli

1982

Mathias Skoglund

1982

Harald Mellemberg

1982

Arne Sørlie

2002

Bjørn Kjensberg

2012

Kåre Martinsen

2012

Rune Stenvold

 

Enstemmig hovedstyre:

Hovedstyret har mottatt forslag om tildeling av æresmedlemskap til en person som i mange år har betydd og betyr svært mye for Vind Idrettslag. Hovedstyret har gitt sin enstemmige tilslutning til forslaget med denne motiveringen:

-Vedkommende har med utgangspunkt i en grunnleggende interesse for noe nær all idrett, utvist et glødende og utrettelig engasjement for Vind Idrettslag, både gjennom administrativ og annen frivillig innsats, både sommer og vinter.

Ved sin tiltredelse som daglig leder i Vind Idrettslag i 2008 ble vedkommende stilt overfor en ikke ubetydelig utfordring med å snu den økonomiske situasjonen i klubben, en situasjon som på dette tidspunkt kan karakteriseres som utfordrende. Med sin svært ryddige og systematiske tilnærming til de oppgavene som lå foran ham, ble det under vedkommendes stødige ledelse gjennomført en formidabel snuoperasjon i Vind Idrettslag. Han var sentral under arrangeringen av NM på ski i 2009, og i forbindelse med byggingen av kunstgressbanen som sto ferdig til sesongen 2011.

Han var idrettslagets daglige leder fra august 2008 til og med februar 2013, og gikk deretter over i sin nåværende stiling som økonomiansvarlig, uten at innsatsen for Vind Idrettslag kan sies å ha blitt redusert tilsvarende som stillingsprosenten.

Med sitt lune og sympatiske vesen er det aldri «nei» i hans munn når det er oppgaver som skal utføres, det være seg oppgaver som ligger til stillingen som økonomiansvarlig, eller frivillig, ulønnet dugnadsinnsats knyttet til arrangement og aktivitet. Han har med sin usedvanlige arbeidskapasitet nedlagt utallige dugnadstimer som speaker under fotballcuper og skiarrangementer, og som løypekjører, banebrøyter, pengeteller, kioskansvarlig etc, etc.

Han har i et par års tid forsøkt å gå av med pensjon, men har til nå heldigvis ikke lykkes med dette."

 

Vind Idrettspark 22. mars 2018

Vind Idrettslag

Richard Søfteland Jensen

Styreleder

 

 

Utmerkelsen henger – og skal henge høyt. I statuttene for tildeling av æresmedlemskap fremkommer følgende:

Æresmedlemskap kan tildeles personer som enten:

  1. Har utført fremragende og fortjenestefullt arbeid for laget gjennom mange år, og/eller

  2. Har lagt ned en spesielt stor administrativ innsats over lang tid, og/eller

  3. Har bidratt i en eller flere spesielle saker som har fått stor  

    betydning for klubben, og/eller

  4. Gjennom mange år, så vel sportslig som administrativt, har betydd svært 

    mye for miljø, samhold og trivsel i laget, og/eller

  5. Som aktiv utøver i laget, og gjennom fremragende sportslige prestasjoner har vært en god ambassadør for laget og et forbilde for andre utøvere i laget.

Vi gratulerer hjertligst med utmerkelsen!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift