Utdeling av Vind ILs julekalender 2017!

Vind ILs årlige julekalender er ankommet og klar for å distribueres ut til lag og grupper. Kalenderen leveres ut på Vindhytta tirsdag 31.oktober, og onsdag 1.november mellom 18.00-19.00. Alle spillere fra 7-12 år skal selge julekalenderen. Salget organiseres og håndteres innenfor hvert lag/gruppe. Klikk her for mer informasjon!

* Hver enkelt spiller innenfor årskullene 2010-2004 skal selge 10 julekalendere hver.

* Utlevering/henting tirsdag 31.oktober og onsdag 1.november kl.18.00-19.00.

- Lagleder/foreldrekontakt må beregne hvor mange kalendere som skal bestilles til deres lag (10 x antall spillere på laget).

- Bestill kalendere til ditt lag ved å sende epost med antall spillere og kalendere til andreas@vindil.no.

- Lagleder/foreldrekontakt står selv for utleveringen av kalenderne til hver enkelt spiller.

* Innbetaling skjer innen 8.desember. Enten i cash eller til konto 2050.30.29570

- Lagleder/foreldrekontakt samler inntektene fra kalendersalget for sitt respektive lag og leverer samlet inntekt for hele laget til Vind IL.

- Kalenderne må selges før 1.desember

- Det gis INGEN RETT TIL TILBAKELEVERING/RETURRETT. Alle utleverte kalenderne skal betales for.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift