Anbudsprosessen over i fase 2

Anbudsprosessen er over i fase 2 for Multisporthallen, arbeidet med å samle inn penger fortsetter med full innsats.


Anbudsprosessen er over i fase 2 for Multisporthallen, arbeidet med å samle inn penger fortsetter med full innsats.

Det kom inn interesante entrepriser i utlyst anbudskonkurranse for å bygge Multisporthall på 7900 kvm på Vind, men ingen anbud var innenfor angitte rammebetingelser.

Multisporthallen på Vind vil være finansiert med over 50 % offentlige midler, og vi er derfor pålagt å følge lov om offentlige anskaffelser. Prosjektgruppa er opptatt av å gjøre alt formelt riktig, og tar ingen unødige sjanser i prosessen. Samtidig er dette dugnadsarbeid, og prosjektet er lagt opp slik at tilbydere i tillegg til en totalentreprise, også skal stå for løsninger og prosjektering av hallen.

Prosjekter som har over 45 millioner kroner i totalramme er i tillegg pålagt ytterligere offentlige krav, der det bl.a. ikke er anledning til å legge ut anbud med forhandlinger i første anbudsrunde, dette kan først gjøres i anbudsrunde 2.

Første runde av anbudsprosessen ga ingen anbud innenfor de kriterier som er lagt til grunn for ny Mulitsporthall, og ny anbudsrunde med rett til forhandlinger legges ut i slutten av august. Dette gir en forsinkelse på tidslinjen for prosjektet, men siden prosjektet er stort og anbudsreglene kompliserte er dette den løsningen som gir oss det beste grunnlaget videre.

Målet om å bygge innenfor en totalramme på 66 millioner er fortsatt realistisk i samarbeid med riktig entrepenør.

Arbeidet med finansiering har også god fremdrift, men også her tar beslutninger om store tilskudd naturlig noe tid. Vi er avhengig av store tilskudd fra legater, fond og stiftelser, og de fleste av disse har søknadsfrister på høsten. Vind jobber planmessig med å søke og følge opp, og har tro på å at flere av de viktige bidragsyterne ser hvor mye aktivitet ny Multisporthall på Vind vil gi, og ser de positive samfunnseffektene hallen medfører. Vi er samtidig også helt avhengig av at vi får mange store bidrag for å nå kravet om egenkapital ved at minimum 6 millioner kroner må samles inn.

Fra næringslivet er det løpende gode tilbakemeldinger og positiv holdning til prosjektet. Vi har fått mange avtaler, og fått signaler om at mange blir med når tidspunkt for oppstart blir mer konkret. Behovet er fortsatt stort, og vi er glade for alle som kan ta kontakt for å bidra med en samarbeidsavtale, eller om tips til bedrifter vi kan kontakte!

Private givere er også positive: Etter en aktiv innsamling i vår der svært mange ga bidrag, har vi hatt mindre fokus på private en periode mens vi jobber videre med anbudsprosessen. Private gaver er som før fortsatt meget viktig, og fokus vil øke utover høsten. Har du mulighet til å bidra så ikke nøl, gi et bidrag i dag til hallen:-)

Justert fremdriftsplan er byggestart våren 2018, slik at hallen kan være klar neste høst:
Dette skal vi klare med felles god innsats, slik at barn, unge og voksne i Vind, sørbyen og i hele regionen skal få et nytt og svært etterlengtet aktivitetstilbud så snart som mulig!

 

Sommerhilsen fra anleggsgruppa
v/ Jens Petter Markestad

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift