Vind IL

Treningsgrupper (Må oppdateres)

Treningsgrupper (Må oppdateres)

Vind IL ski har organisert trening for barn fra 6 år og oppover og til og med senior.

Fra 6-16 år har vi egne grupper i Vind, mens juniorer er knyttet til GTL og seniorer andre Team.

Treningstider: Mandag kl 18.00 for alle gruppene. Klubbrenn vil bli arrangert på onsdager.

Mer info om treningstider og laget finnes hvis man går inn på #besøk lagside# og velger aktuell treningsgruppe der.

Trenere:

Gruppe Navn 📞Telefonnummer E-post
7.- 10.trinn Ole Henrik Evensen 482 88 964 hen-even@online.no
- Daniel Elje 928 80 832 danielelje88@gmail.com 
- Gry Anita Lunde 920 61 063 gry@vitensenteret.no
- Karsten Tornes 922 98 020 karstentornes@yahoo.no
5. og 6. trinn Trond Arne Bjerke 970 66 671 trabjerk@online.no
- Thomas Magnussen 911 24 613 th-mag2@online.no
- Elin Stangstuen Kjeldsberg 958 20 208 elinskjeld@hotmail.com
4.trinn Janne Østlien 984 25 040 janne_oe80@hotmail.com
- Jan Petter Ramstad 906 97 974 ramstad@mac.com
- Irene Morch 970 61 702 irenemorch@icloud.com
2. og 3. trinn Elin Stangstuen Kjeldsberg 958 20 208 elinskjeld@hotmail.com
- Øystein Myrland 971 11 804 myrland78@hotmail.com
- Tor Erik Berg 920 68 878 tor_erik_berg@hotmail.com 
- Mari Helene Thune 970 61 767  
- Sverre Thune 938 69 320 svthu@online.no
1.trinn Knut Arild Bakke 971 11 997 kbakke@vestre-toten.kommune.no
- Frode Farstad 951 66 982 farstadf@gmail.com
- Pernilla Egedius 954 62 462 pernilla.egedius@gjovik.kommune.no
- Tore Bergengen 928 89 683 bergengen@yahoo.no
- Anne Stine Bakke 971 25 822  

Vind Idrettslag
Besøksadresse: Vestre Totenveg 523
Postboks 726, Kirkeby, 2805 Gjøvik

Tlf: 61 17 60 34   e.post: vind@vindil.no Kontaktperson: Ketil Gjerde -  Daglig leder: ketil@vindil.no / 943 49 080

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products