Vind IL

Bli medlem i Vind IL

Bli medlem i Vind IL
 

Ny i Vind IL

"Topp kvalitet - Ren idrettsglede"

Å være medlem i klubben er det viktigste du kan gjøre for å bidra til at Vind IL fortsatt skal være god og aktiv klubb.

Medlemskapet er rimelig, og gir også fordeler hos mange av våre samarbeidspartnere.

Vi oppfordrer til å tegne familiemedlemskap og registrere alle familiens medlemer. Idrettslag mottar en liten støtte pr. registrerte medlem, og det er derfor til stor hjelp at både de som er aktive og øvrige i  familien blir registrerte som medlemmer.

Det er også mulig å være støttemedlem i Vind IL. Dette er fint for de som ikke lenger selv er aktive, eller ikke lenger selv har aktive barn,  men som fortsatt ønsker å støtte klubben.

Medlemsavgift for 2017 er kr. 450,- for enkeltmedlem, kr 850,- for familiemedlemskap, pensjonister kr. 200.- og støttemedlemskap kr. 200.-

Meld deg inn via enkel e.post melding ved å følge linken:

Du kan registrere deg her

For ytterligere informasjon ta kontakt med oss på tlf. 61176034 eller epost vind@vindil.no

 

Treningsavgifter
Aktive som deltar i organisert trening og konkurranser betaler treningsavgift. Treningsavgiften fotball inkluderer også idrettsforsikring, som alle som spiller fotballkamper er pålagt å tegne. Treningsavgift må derfor være betalt før spillerne kan delta i kamper.

Satsene for sesongen 2017 er som følger:

Langrenn:

 • Født 2006 - 2009 kr.  700,-
 • Født 2004 - 2005 kr. 1000,-
 • Født 2002 - 2003 kr. 1600,-
 • Født 2000 - 2001 kr. 1700,-
 • Junior/senior kr  2400 ,-

 

Fotball (endret for sesongen 2015):

 • Klasse 6 -7 -8               kr.   700.- Faktureres i 1 termin
 • Klasse 9-10 år              kr. 1000,- Faktureres i 1 termin
 • Klasse 11 - 12 år          kr. 1500.- Faktureres i 1 termin
 • Klasse 13 - 14 år          kr. 2400.- Faktureres i 2 terminer
 • Klasse 15 - 16 år          kr. 3200.- Faktureres i 2 terminer
 • Klasse junior og senior kr. 3200.- Faktureres i 2 terminer

Om man begynner, slutter eller starter opp igjen etter vinterpause i løpet av året, gjelder disse satsene:

Medlem fra:

Medlemsavgift

Treningsavgift vår

Treningsavgift høst

01.01 – 30.04

1/1

1/1

1/1

01.05 – 30.06

1/1

1/2

1/1

01.07 – 31.08

1/1

-

1/1

01.08 – 30.09

1/1

-

1/1

01.10 – 31.12

-

-

-

 

Slutter:

Medlemsavgift

Treningsavgift vår

Treningsavgift høst

01.01 – 28.02

1/1

1/2

-

01.03 -  30.04

1/1

1/1

-

01.05 – 30.06

1/1

1/1

-

01.07 – 15.08

1/1

1/1

-

15.08 – 15.09

1/1

1/1

1/2

16.09 – 31.12

1/1

1/1

1/1

Eksempel:

Om en spiller f.eks slutter 31.08 så skal hun/han betale:

 • 1/1 medlemsavgift + 1/1 treningsavgift vår + ½ treningsavgift høst.

 

Utdrag av regelverket relatert til medlemsskap:

§ 3 Medlemmer

Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Med mindre annen avtaletid er avtalt, gjelder medlemskapet for 12 mnd, regnet i hele kalenderår etter inngåelse av avtalen, og fornyes automatisk videre med et år om gangen dersom den ikke blir sagt opp skriftlig innen 2 måneder før utløpet av avtaleperioden, altså innen 31.oktober hvert år.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Ved manglende betaling for medlemskapet blir innkrevingen overdratt til Vind IL sin samarbeidspartner for videre oppfølging. Omkostninger vil påløpe ved manglende betalinger.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

 

Vind Idrettslag
Besøksadresse: Vestre Totenveg 523
Postboks 726, Kirkeby, 2805 Gjøvik

Tlf: 61 17 60 34   e.post: vind@vindil.no Kontaktperson: Ketil Gjerde -  Daglig leder: ketil@vindil.no / 943 49 080

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products