Vind IL

Historien vår

Historien vår

 

Om Vind IL

Av Kurt Asak

Vind idrettslag er en av tre idrettsklubber i Gjøvik by, og ble stiftet i 1932. Vind er idrettslaget i "sørbyen", og omfatter skolene Kopperud og Vindingstad. Idrettslaget er i vekst, da nye boligområder legges til "sørbyen". Vi er i dag ca. 1200 medlemmer, og har ski og fotball som hovedaktiviteter. Idrettslaget har også egen mosjonsgruppe, som møtes til aktiviteter på Vind-hytta.

Vind idrettslag disponerer i dag en meget flott og attraktiv stadion og klubbhus oppe på Østbyhøgda, med vidsyn over Gjøvik by, Mjøsa og omland.

Klubben har 2 gressbaner, ballslette og en grusbane. Alle banene er i full bruk av aldersbestemte klasser, samt våre seniorlag (p.t 3.div.), både til kamper og trening.

Videre disponerer vi en flott skiløype trase, kallt "barkeløypa", som er en del av lysløypa. Hver vinter, når det er nok snø, er start og innkomst på alle skirenn ved klubbhytta. Vind har gjennom tidene hatt mange gode skiløpere, og avviklet en rekke store skirenn. Det siste var ski NM 2009 - best NM ever!!

For begge grener, ski og fotball, har Vind en bevisst satsning på breddeidrett, og mål om godt sosialt miljø mellom barn og barn/foreldre. I Vind er ALLE velkommen !!

Klubben disponerer et flott klubbhus, som heter "Vind-hytta". Bygget er reist på dugnad av klubbens medlemmer, og har blitt ett fint og funksjonellt klubbhus. Her er det aktivitet flerer kvelder i uka, enten i form av trening eller møtevirksomhet av ulik grad.

 

28.01.2007 23:00

 


Vind Idrettslag
Besøksadresse: Vestre Totenveg 523
Postboks 726, Kirkeby, 2805 Gjøvik

Tlf: 61 17 60 34   e.post: vind@vindil.no Kontaktperson: Ketil Gjerde -  Daglig leder: ketil@vindil.no / 943 49 080

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products